loader

Tłumaczenie zwykłe, techniczne, pisemne i ustne: hiszpański, włoski, francuski, rosyjski

Tłumaczenie przysięgłe, zwykłe, techniczne, pisemne i ustne: angielski, niemiecki

Estera Hess

Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego
Tłumacz Przysięgły Języka Niemieckiego
Numer Tłumacza Przysięgłego TP /3070/05
Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Specjalność: Translatoryka.
Absolwentka Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu w zakresie Business English.

ANGIELSKI

niemiecki

Włoski

hiszpański

francuski

rosyjski

Usługi

  • Tłumaczenia przysięgłe z języka polskiego na język niemiecki i język angielski lub na odwrót.
  • W ramach tłumaczeń przysięgłych przekład dokumentów, pism urzędowych, aktów, świadectw, upoważnień, zaświadczeń, certyfikatów, zeznań podatkowych.
  • Tłumaczenia przysięgłe ustne podczas ceremonii zaślubin, spraw sadowych, podpisywaniu umów, reprezentowaniu przed policją, sądem, urzędami.
  • Rozmowy telefoniczne w imieniu Klienta z odpowiednim urzędem, instytucja, osobą.
  • Dzięki uprawnieniom w zakresie tłumacza przysięgłego w obu językach istnieje możliwość tłumaczenia tekstów, dokumentów, rozmów bezpośrednio na drugi język obcy.
  • Tłumaczenia ustne oraz pisemne zwykłe, techniczne oraz uwierzytelnianie przetłumaczonych już tekstów.
  • Tłumaczenia symultaniczne oraz konsekutywne.
  • Tłumaczenia na wyjazdach, podczas spotkań firmowych, zjazdów, konferencji, wdrażanie nowych technologii oraz systemów.

Trzy tryby czasowe:

standardowy

do 7 stron rozliczeniowych na każdy pełny dzień roboczy stawka podstawowa

przyspieszony

do 14 stron rozliczeniowych na każdy pełny dzień roboczy + 40% stawki podstawowej

ekspresowy

do 20 stron rozliczeniowych na każdy pełny dzień roboczy + 80% stawki podstawowej

Dopłata za korektę językową wykonaną przez native speakera + 50% stawki podstawowej.
Dniem rozpoczęcia tłumaczenia jest pierwszy dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia. Na indywidualne zamówienia istnieje możliwość wykonania zlecenia nawet w tym samym dniu.

Strona rozliczeniowa obejmuje:

  • 1500 znaków ze spacjami tekstu źródłowego (tłumaczenia zwykłe, techniczne)
  • 1125 znaków ze spacjami tekstu docelowego (tłumaczenia przysięgłe).

W przypadku tekstów nieedytowalnych ( pliki pdf, gif, jpg itp.) lub tłumaczeń ustnych ceny ustalane indywidualnie z Klientem.

Cennik

Język obcy

Przekład na język polski

Przekład na język obcy

zwykły

techniczny

przysięgły

zwykły

techniczny

przysięgły

angielski

30 PLN

35 PLN

45 PLN

35 PLN

40 PLN

50 PLN

niemiecki

30 PLN

35 PLN

45 PLN

35 PLN

40 PLN

50 PLN

hiszpański

35 PLN

40 PLN

-

40 PLN

45 PLN

-

francuski

35 PLN

40 PLN

-

45 PLN

50 PLN

-

włoski

35 PLN

40 PLN

-

45 PLN

50 PLN

-

rosyjski

35 PLN

40 PLN

-

45 PLN

50 PLN

-


W tabeli podano ceny netto za stronę rozliczeniową tłumaczenia tekstu. Podane ceny dotyczą trybu czasowego „standardowego”.

Biuro

Tłumacz Przysięgły
Estera Hess
ul. Azaliowa 5/2, 62-002 Złotniki

Kontakt

tlumaczenia@esta.net.pl
tel.kom. +48 508 15 74 76
tel/fax: +48 61 8 115 920

Godziny pracy

poniedziałek - piątek 9.00 - 17.00.
Proszę o umawianie spotkań telefonicznie lub mailowo przed przyjazdem do biura.

Zapraszam na stronę
BIURA PODRÓŻY! odwiedź